Blogaliza 3.0

O teu blog, na tua lingua: blogaliza.gal

Unha illa na rede para a nosa lingua. As normas desta taberna galáctica sonche ben sinxelas: fala do que queiras, pero en galego. Dende o 2006 estamos a dar servizos de hosting de blogs: dez anos de blogues na blogaliza.org empregando WordPress.

Como sempre, estamos á escoita en info@blogaliza.org. Sede benvidos. As novas en @blogaliza


Abrir un novo blog

Para abrir un novo blogue, só tes que enviar estes datos ao correo info@blogaliza.org:

1. Nome de usuario en Blogaliza, por exemplo omeunome
2. E-mail de referencia, por exemplo nome@correo.com
3. Dominio que desexas, por exemplo omeunome.blogaliza.org

As solicitudes non se procesan a diario, polo que has ter paciencia…


Política de contidos e condicións xerais de uso

Blogaliza é un servizo de blogs destinado a permitir a comunicación e expresión persoal e libre. Os administradores de Blogaliza non se fan responsábeis do contido dos blogs aloxados, respectando a liberdade e responsabilidade das persoas usuarias.

A/O usuaria/o comprométese a utilizar os servizos e contidos do portal de xeito axeitado e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito. A mesma regra seguirase naqueles servizos que permitan introducir calquera tipo de información, elemento ou contido.

Blogaliza non permitirá a creación e mantemento de blogs que conteñan anuncios ou ligazóns a sitios de pornografía, que alberguen contidos sobre explotación sexual, explotación da infancia, promoción do odio ou violencia por cuestións de orixe étnica ou xeográfica, relixión, discapacidade, sexo, idade ou identidades de xénero e/ou sexuais, así como contidos violentos, ameazas, acoso, intimidación, dereitos de autor, revelación de datos persoais e confidenciais doutras persoas (salvo que estivesen dispoñíbeis noutro sitio de internet ou en rexistros públicos), a suplantación de identidade mediante engano ou confusión deliberada, ou, en xeral, actividades ilegais e/ou perigosas.

Se os administradores de Blogaliza considerasen que un blog incumpre as súas políticas de contidos, procederase do seguinte xeito, despois de avisar ás persoas usuarias. En caso de incumprimentos menores ou graves non reiterados, poderase desactivar o blog temporalmente. A/O autor/a do blog deberá subsanar o problema para volver estar operativo. A reiteración de incumprimentos menores considerarase un incumprimento grave. Se nun prazo razoábel a persoa usuaria non subsanar o incumprimento que motivase a desactivación, procederase ao borrado do blog. Blogaliza resérvase o dereito de gardar a información do blog e da actividade da persoa usuaria para o seu eventual uso posterior en requerimentos legais. Se o incumprimento ou a reiteración o fan necesario, procederase ao borrado permanente e irreversíbel do blog e a desactivación definitiva do acceso á conta de Blogaliza.org.

Blogaliza non será responsábel da exactitude, calidade, fiabilidade ou corrección de calquera contido ou servizo contidos nos blogs.

Igualmente, Blogaliza non será responsábel polos danos e prexuízos causados coa presenza de virus ou calquera outro elemento lesivo que poida producir alteracións no sistema informático do usuario, nos seus documentos electrónicos ou ficheiros almacenados nos servidores do portal.


Protección de datos persoais

De acordo co disposto na Lei Orgánica 5/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos persoais hanse incorporar nun ficheiro cuxo responsable é a Asociacion Cultural Blogaliza, onde poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo solicitude asinada por escrito xunto cunha fotocopia do seu Documento de Identidade, ou ben enviando un correo electrónico a info@blogaliza.org