Blogaliza emprega cookies só para analizar as visitas. Non gardamos información persoal dos usuarios. (pechar)
Blogaliza 3.0

ASOCIACIÓN CULTURAL BLOGALIZA

Nestes tempos oscuros que levan a moitos a anuncian peche e final de traxecto, en blogaliza, que somos moi teimudos, nos concentramos en resistir ao trebon e seguir adiante. O caminho seguido nestes mais de dez anos (oito como hosting de blogues) nos leva a facernos mais flexibles, lixeiros e resistentes. Na parte tecnoloxica estamos a facer uso intensivo dos containers, gracias a docker.io, o que nos permite ter mais capacidade con menos recursos (ou sacarlle mais ao mesmo); na parte de xestion procuramos unha forma legal que nos dea as menos dores de cabeza, e as mais funcionalidades, a Asociacion Cultural; na parte de recursos disponibles, queremos que o fin ultimo da blogaliza (unha illa no mar dixital para a nosa lingua) siga adiante: os blogues van seguir sendo de balde, e van seguir sendo usables por calquera persoa que quera publicar os seus contidos en galego. O “paquete basico”inclue unha seleccion de estilos visuais novos e vellos dabondo para calquera blogue.

A finais de xullo completamos a migracion a un novo hosting, buscando reducir o sistema ao imprescindible para asegurar a sua pervivencia. Parte desa reduccion de peso foi o sistema de estatisticas, que quedou desactivado. O mesmo pasou cos plugins, e coa personalizacion dos themes. Pensando en non deixar os blogues que o precisan sen o servizo que antes usaban, alen do basico, calquera “extra” tera un custe: plugins, themes editables, administracion personalizada, estatisticas, dominio independente… todo seguira ao dispor dos socios. Para os que precisen mais, temos mais. Precisas mais? faite socio. Se tes dubidas, como sempre: consulta en info@blogaliza.org.

Captura de pantalla 2014-09-25 a la(s) 10.16.34En caquera momento podes facer unha aportación a blogaliza en bitcoins neste enderezo:

1Bq53Yj13S1mvdjUkCcCUnu7bqY5C8HGVR

 

blogaliza.gal, concedido!

Na fase Abrente, solicitamos o .gal para blogaliza. Antes de Nadal pode ser que teñamos blogaliza.gal! Que vos parece? (respostas en info@blogaliza.org)

POLÍTICA DE CONTIDOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

Blogaliza é un servizo de blogs destinado a permitir a comunicación e expresión persoal e libre. Os administradores de Blogaliza non se fan responsábeis do contido dos blogs aloxados, respectando a liberdade e responsabilidade das persoas usuarias.

A/O usuaria/o comprométese a utilizar os servizos e contidos do portal de xeito axeitado e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito. A mesma regra seguirase naqueles servizos que permitan introducir calquera tipo de información, elemento ou contido.

Blogaliza non permitirá a creación e mantemento de blogs que conteñan anuncios ou ligazóns a sitios de pornografía, que alberguen contidos sobre explotación sexual, explotación da infancia, promoción do odio ou violencia por cuestións de orixe étnica ou xeográfica, relixión, discapacidade, sexo, idade ou identidades de xénero e/ou sexuais, así como contidos violentos, ameazas, acoso, intimidación, dereitos de autor, revelación de datos persoais e confidenciais doutras persoas (salvo que estivesen dispoñíbeis noutro sitio de internet ou en rexistros públicos), a suplantación de identidade mediante engano ou confusión deliberada, ou, en xeral, actividades ilegais e/ou perigosas.

Se os administradores de Blogaliza considerasen que un blog incumpre as súas políticas de contidos, procederase do seguinte xeito, despois de avisar ás persoas usuarias:

En caso de incumprimentos menores ou graves non reiterados, poderase desactivar o blog temporalmente. A/O autor/a do blog deberá subsanar o problema para volver estar operativo. A reiteración de incumprimentos menores considerarase un incumprimento grave.

Se nun prazo razoábel a persoa usuaria non subsanar o incumprimento que motivase a desactivación, procederase ao borrado do blog. Blogaliza resérvase o dereito de gardar a información do blog e da actividade da persoa usuaria para o seu eventual uso posterior en requerimentos legais. Se o incumprimento ou a reiteración o fan necesario, procederase ao borrado permanente e irreversíbel do blog e a desactivación definitiva do acceso á conta de Blogaliza.org.

Blogaliza non será responsábel da exactitude, calidade, fiabilidade ou corrección de calquera contido ou servizo contidos nos blogs.

Igualmente, Blogaliza non será responsábel polos danos e prexuízos causados coa presenza de virus ou calquera outro elemento lesivo que poida producir alteracións no sistema informático do usuario, nos seus documentos electrónicos ou ficheiros almacenados nos servidores do portal.

ABRIR UN NOVO BLOG

Para abrir un novo blogue, só tes que enviar estes datos ao correo info@blogaliza.org:

1. Nome de usuario en Blogaliza, por exemplo omeunome
2. E-mail de referencia, por exemplo nome@correo.com
3. Dominio que desexas, por exemplo omeunome.blogaliza.org

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

De acordo co disposto na Lei Orgánica 5/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos persoais serán incorporados nun ficheiro cuxo responsable é a Asociacion Cultural Blogaliza, onde poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo solicitude asinada por escrito xunto cunha fotocopia do seu Documento de Identidade, ou ben enviando un correo electrónico a info@blogaliza.org